Vergunning voor het gebruik van uw artikel

VERGUNNING VOOR HET GEBRUIK VAN UW ARTIKEL

Geachte [naam geadresseerde],


Wij organiseren een presentatie van verkoop aan nationale karakter de [datum] in [plaats]; Het thema dit jaar zal worden [vermeld]. Ik was zeer onder de indruk van het artikel [[naam van de auteur] opgeven verscheen in de maand van [month] nummer van tijdschrift/magazine/krant [publicaties].

Is er beschikbaar artikel kopieën? Zo ja, zou ik willen hebben [nummer] kopie (s) op uw gebruikelijke tarief. Als er is, zou ik graag willen toestemming om het te reproduceren? Ik doen zeker niet nalaten te vermelden van de naam van de auteur en de uitgever, alsmede alle vereiste informatie.

Ontvangen, oprecht.

De directeur-generaal

[NAAM VAN CEO]

  • Vermijd alle dat er misschien wel overbodig.