U heeft aanbevolen als potentiële moderator van onze feestzaal

U HEEFT AANBEVOLEN ALS POTENTIEEL VOOR ONZE BANKET

Geachte [naam geadresseerde],


Veel van onze leden hebben sterk geadviseerd om te worden van de host voor het gala diner afsluiting van de algemene vergadering van de drie-daagse [vereniging/organisatie]. De gekozen locatie is [plaats] bij [City, State]; de datum van het evenement is op [datum] in de avond.

Het is een ontspannen diner om te vieren van drie dagen van hard werken en we zouden graag een heleboel finesse kant schitteren met een heleboel geïnspireerd thema's. Ik laat u kies een onderwerp, wat u nodig achten van tijd tot tijd.

Kan ik heb al uw antwoord op [datum]? Uw financiële voorstel alstublieft, in uw antwoord opgeven. Zodra we een akkoord vinden kunnen, zal ik u geven meer details evenals het voorlopige programma van onze conferentie.

Ontvangen, oprecht.

De directeur-generaal

[NAAM VAN CEO]