Aankoop contract online

De volgende zijn de voorwaarden van het contract tussen de lkpuissance2, com (d'entretien) ("het bedrijf) en de koper ("koper") van goederen of diensten via de site web www, lkpuissance2, com. Als u niet akkoord met de voorwaarden gaat, u zou kunnen kopen alles, dus lees zorgvuldig de voorwaarden:

1. INLEIDING
De koper aanvaardt de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst ("overeenkomst") online voor goederen, diensten en op of via de site verstrekte informatie. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de vennootschap en de koper en vervangt alle akkoorden, inzet, garanties en de huidige overeenkomst of vorige met betrekking tot goederen, diensten en op of via deze website verstrekte informatie, alsmede aan het voorwerp van de opdracht. De koper verbindt zich ertoe om te lezen deze overeenkomst voordat kopen die beide en de aankoop van een goed of dienst zal worden beschouwd als aanvaarding van de voorwaarden van deze overeenkomst.

2 INSTALLATIE EN BETALING
Koper is het ermee eens en garandeert dat (i) informatie over zijn opgegeven creditcard waarheidsgetrouw, accuraat en volledig is en dat (ii) de kosten van de koper zal worden geëerd door de koper credit card bedrijf, en (iii) de koper betaalt de kosten van de koper in het bedrag van kracht op het moment van engagement met inbegrip van alle toepasbare belastingen. De koper is verantwoordelijk voor alle kosten veroorzaakt door het gebruik van het wachtwoord van de gebruiker. De koper verbindt zich ertoe zijn wachtwoord vertrouwelijk houden en houd het bedrijf op de hoogte elke schending van deze overeenkomst of onbevoegd gebruik van het wachtwoord binnen 24 uur. Het bedrijf biedt geen bescherming voor de koper tegen het gebruik van het wachtwoord van de koper.

3 COPYRIGHT
De inhoud, organisatie, vergadering, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie of andere kwestie met betrekking tot de site zijn beschermd door copyrights, handelsmerken en andere merken eigendomsrechten (met inbegrip van intellectuele eigendom) en zo goed als kopiëren, distributie, gebruik of bekendmaking door de koper van dergelijke inhoud of deel zijn verboden.

4 Bewerken, verwijderen en aanpassen
Het bedrijf behoudt zich het recht naar eigen goeddunken te bewerken of verwijderen van informatie of inhoud van de site of goed verwijderen en service voor verkoop. Na kennisgeving op de service geplaatst, kan het bedrijf wijzigen deze overeenkomst, of prijzen, en mag beëindigen of alle aspecten van de site naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. De wijziging van deze overeenkomst wordt geacht aan de publicatie op de website-transacties na deze datum van toepassing.

5. HET RECHT VAN WEIGERING
Het bedrijf behoudt zich het recht naar eigen goeddunken te weigeren van elke service op elk gewenst moment. De verkoop van een goed of dienst is afhankelijk van beschikbaarheid.

6. VAN DE COMPENSATIE
De koper verbindt zich ertoe te vergoeden, verdedigen en te beschermen van het bedrijf en zijn filialen, de licentiegevers en de provider van elke aansprakelijkheid, verlies, klacht en kosten met inbegrip van erelonen van advocaten in verband met de schending van deze overeenkomst door de koper of het gebruik van deze site.

7. VAN NUMMERPORTABILITEIT
De koper het recht de service te gebruiken is niet overdraagbaar en is onderworpen aan de grenzen van de vennootschap of van de koper creditcard.

8. DISCLAIMERS
DE SERVICE, DE INHOUD, GOEDEREN EN DIENSTEN GEVONDEN OP OF VIA DE SERVICE WORDEN GELEVERD ALS ZODANIG EN ZOALS BESCHIKBAAR, EN ALLE GARANTIES EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN ONTKEND (MET INBEGRIP VAN DE AFWIJZING VAN ELKE GARANTIE VOOR KOOPMAN EN FITNESS MET EEN BEPAALD DOEL). DE INFORMATIE KAN FOUTEN, PROBLEMEN OF BEPERKINGEN BEVATTEN. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID UNIEKE EN MAXIMALE IS BEPERKT TOT ONJUISTE, VOOR SOMMIGE REDEN, EN DE INFORMATIE DIE GEBRUIKERS ALLEEN SPECIFIEKE MAATREGELEN KUNNEN NEMEN VOOR WELKE REDEN DAN OOK, WORDT BEPERKT TOT HET BEDRAG UITGEKEERD VOOR DE ONTVANGST VAN DE INFORMATIE (ALS HET HET GEVAL IS). WIJ ZULLEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF ONDERPAND (MET INBEGRIP VAN SCHADE VOOR VERLIES VAN ZAKEN, WINSTEN, PROCES EN ANDERE). DAT DE SCHADE IS GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, BREUK VAN GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF NIET, DAT WIJ KUNNEN WORDEN BESCHULDIGD OF NIET VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BEPERKINGEN VAN SCHADE HIERBOVEN VORMEN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE RELATIE TUSSEN HET BEDRIJF EN DE KOPER. DIT SITE EN DE GOEDEREN EN DIENSTEN ZAL NIET WORDEN VERSTREKT ZONDER DERGELIJKE LIMIET. SOMMIGE STAAT STATUTEN KUNNEN WORDEN TOEGEPAST HEEFT DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

9. VAN DE TERUGBETALINGSBELEID
Als een product dat u gekocht defect is of niet voldoet aan de koper, het het product kunt terugkeren in zijn oorspronkelijke toestand binnen 6 dagen na ontvangst naar het volgende adres: Chaussée de Marche, 135/2 naar 4120 Neupré-België. In een dergelijk geval, zal het bedrijf aan de koper verstrekken een krediet voor andere aankopen op de site (na aftrek van verzendkosten en overige kosten van behandeling geïnduceerde). Deze sectie 9 corrigeert de terugbetaling van de kosten van de koper enige en exclusieve.

10. VOOR HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE
Het bedrijf behoudt zich het recht, en de koper machtigt de bedrijf om te gebruiken en de overdracht van alle informatie met betrekking tot het gebruik van de site door de koper en alle informatie die door de koper onder toepasselijk recht.

11. VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT
Deze overeenkomst zal worden behandeld als hij werd ondertekend en toegepast op Cork en zal worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het recht van de provincie Luik, België-België (ongeacht de conflicten beginselen van collisie. Elke oorzaak van de actie van de koper in verband met de site moet opgeleide binnen 2 maanden na alle aankoop of afgezien en uitgesloten voor eeuwig. Alle juridische acties zal moeten worden onderworpen aan de in artikel 8 vastgestelde grenzen. De taal van deze overeenkomst wordt geïnterpreteerd volgens zijn reële betekenis en niet voorgestemd strikt of tegen derden.

12. GERECHTELIJKE PROCEDURES
Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst alleen in Luik zal worden gebracht en de koper te zijner tijd aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken en de koper stemt in met de buitenkant-territoriale service van proces. Als onderdeel van deze overeenkomst ongeldig werd gehouden, zal de partij worden geïnterpreteerd overeenkomstig het toepasselijke recht dat zo veel mogelijk aan de bedoelingen van het starten van delen en de resterende delen blijft weerspiegelt. Afhankelijk van de mate waarop ook al is het op of in verband met deze site of het bedrijf zou in strijd zijn met of niet in overeenstemming met deze overeenkomst, deze overeenkomst voorrang. Het onvermogen van het bedrijf af te dwingen van enige bepaling van deze overeenkomst zal niet worden beschouwd als een opheffing van het recht op een dergelijke bepaling van toepassing.

13. VAN ERKENNING
Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons in het kader van uw relatie online en vervangt alle verklaringen en latere verplichtingen. Als u accepteert van gedwongen door de voorwaarden van de overeenkomst van online registratie, klikt u op de knop die ik ga akkoord met; vervolgens zal u zitten kundig voor een goed of dienst te kopen op deze site.