Komunikacja wsparcie marketingu i sprzedaży

Modele typy komunikacji marketingu i wsparcia sprzedaży. Internet i komunikacja. Pracujesz w Internecie. Praca w domu.