Relacje z prasą

Jak zarządzać swoimi relacjami zawodowymi z prasą. Typowe szablony profesjonalnych dokumentów dla lepszych relacji z prasą w kontekście sprzedaży i marketingu. Otwarty na stosunki międzynarodowe.