Controlelijst contract van de maatschappij

CONTROLELIJST LIMITED PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST

1. naam van het bedrijf
2 namen van Associates, levering van kapitaal en verdeling van de winst
3. Beschrijving van de activiteit
4 startdatum
5 maatschappelijk leven (als er)
de statutaire zetel van 6 (als er)
7 ultimo jaar
8 beginselen boekhouding/audit (toevlucht te nemen tot het advies van een professional)
9 banking
10 verantwoordelijkheid ligt bij de managementbeslissingen
11 beperkingen op aandeelhouders
12 Handtekenbevoegdheid
13. de intrekking van een partner vragen
14 vragen met betrekking tot pensioen / dood van een partner
15. zijn er bepalingen voor niet-concurrentiebeding?
16 toelating/verwijdering van een aandeelhouder
17. vrijwillige ontbinding van de vennootschap
18. is er een clausule aan de arbitrage van geschillen gerelateerde?