Stosowanie niniejszej umowy sieci

Rejestrując i łączenie sieci stowarzyszenia lkpuissance2.com (sieć), zgadzasz się na następujące zasady i warunki uczestnictwa. Regulamin umownie wymagają i zgadzasz się, aby każdy z nich.

1 - możesz używać i wziąć udział w tym Forum i mają dostęp do dokumentów zawartych w niej na własne ryzyko.

2. nie umiarkowane lub nie widzisz komunikaty na Forum i nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie dokumenty, że uczestnik posterait Forum i sie nie przejmuje odpowiedzialność za taki akt.

3. możemy zrobić nie gwarancji lub podjąć żadnych zobowiązań co do prawdziwości i dokładność sprawozdań lub zaksięgowane dokumenty na lub za pośrednictwem Forum. Zgadza się i potwierdza, że ponosisz ryzyko jakiegokolwiek aktu, który można umieścić na podstawie informacji, że na Forum.

4. nie popiera, ani wynajem wiarygodności jakichkolwiek oświadczeń zawartych na Forum przez każdego uczestnika.

5. są całkowicie odpowiedzialni za własne oświadczenia i dokumenty, że post na Forum i za konsekwencje, są one znane z góry lub nie, część, która może być oparta na pozwać instrukcji. Użytkownik zgadza się nie zwrócić wszelkie działania mające na celu uczynić nas za każdy dokument lub oświadczenie.

6 - wszelkie opinie i poglądy wyrażone przez uczestników są ich. Nie popieramy wsparcia, ani nie zasług lub ze względu na wiarygodność jego deklaracji lub opinii.

7 - w przypadku gdy informowaliśmy przez jakąkolwiek częścią komunikat na Forum lub części partii jest sprzeczne z warunkami dostępu do Forum, możemy, bez zbadania sytuacji i określić wedle własnego uznania, czy usunąć taki komunikat forum. Mamy nie ponosi odpowiedzialności do zbadania na lub usunąć treści z Forum na podstawie skargi lub inne.

8 - jako uczestnik Forum użytkownik zgadza się, że możemy usunąć jakieś forum z jakiegokolwiek powodu, według naszego uznania, lub bez powodu. To będzie brać pod uwagę dokumenty uciążliwy, obraźliwych, obraźliwe, niezgodne z prawem, wulgarnych, pornograficznych, lub jakikolwiek inny dokument. Chronić nas od i odpowiedzialności za szkody, które użytkownik lub inna osoba może ponieść wskutek usunięcia treści forum lub usunięcia z Forum w dowolnym momencie.

9. mamy prawo do usunięcia, wypędzić, zdyskwalifikowania jakiejkolwiek części uczestnictwa i dostępu do Forum, w każdej chwili i z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, według naszego wyłącznego uznania. Ten bierze pod uwagę, między innymi, naruszenie tego porozumienia, destrukcyjne zachowania, skargi od innych stron, wszelkie działania uznane za niezgodne z prawem lub z dowolnego powodu lub bez powodu.

10 - Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia się na Forum w dowolnym momencie i wszystkich użytkowników chronimy wszelkie roszczenia, szkody, pozew, zagrożenie, wymagania, obowiązki, akt, powoduje ustawy, wypadek, wynikające z niniejszej Umowy, w tym zabezpieczenia, okazjonalne i specjalne oraz wszelkiego rodzaju szkody.

11. Użytkownik zgadza się nie (i) korzystania Forum do nielegalnych celów, (ii) po materiałów, które naruszają prawa autorskie, nazw handlowych, tajemnic handlowych, informacji poufnych lub innych praw żadnych innych stron (iii) plakat dokumentów zawierających wprowadzające w błąd oświadczenia na nikogo, które naruszają prywatność osoby, lub grozinękać, nadużycia lub zakłopotanie ktoś, (iv) po dokumenty, grafiki, fotografie, teksty i inne które są obscenicznych, pornograficznych, seksualnej lub przemocy na Forum, (v) wysyłania reklam, ofert biznesowych, marketingu i promocji na Forum, (vi) dokumenty udawać kogoś innego, że nie jesteś, (vii) księgowanie dokumentów które są destrukcyjne lub off-topic na Forum.

12. wchodząc na Forum i przez zamieszczenie informacji, użytkownik tym samym udziela bezterminowej, nieodwołalnej i upoważnić wolny od wszelkich opłat na te dokumenty, włączając w to prawo do postu publikowanie, przekazuje, dystrybucji, Tworzenie pochodnych na ich podstawie, tłumaczenie, modyfikować, zmienić, poprawić, aby odsłonić je, lub używać ich publicznie w jakiejkolwiek formie lub mediach znanych obecnie lub później odkrył.

13. możesz udzielić tych, którzy dostępu do Forum licencji bezterminowej, nieodwołalnej, i wolne od wszelkich opłat, do pobrania, archiwum i odtworzyć wyświetlane informacje ale takie licencja jest ograniczona do stosowania i korzystania z innych stron dostępu do Forum.


Administratora delegowanego
Lylian Angeline Kaur