Gebruik van deze netwerkovereenkomst

Door te registreren en lid worden van de lkpuissance2.com vereniging netwerk (het netwerk), gaat u akkoord met de volgende modaliteiten en voorwaarden voor deelname. Deze bepalingen en voorwaarden contractueel moeten u en stemt u aan elk van hen.

1 - u gebruikt en deelnemen aan dit Forum en toegang tot documenten daarin op uw eigen risico.

2. Wij doen niet gematigd of de communicatie niet wordt weergegeven op het Forum en zijn niet aansprakelijk voor elk document dat een deelnemer posterait het Forum en we doen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke handeling.

3. Wij geven geen garantie of nemen geen inzet over de juistheid en nauwkeurigheid van de verklaringen gemaakt of documenten op of via het Forum gepost. U eens en erkent dat u neemt de risico's van enige andere daad die u plaatst op basis van de informatie die op het Forum worden zou.

4. wij niet steunen, of huur van de geloofwaardigheid van een van de verklaringen op het Forum van iedere deelnemer.

5. u bent volledig verantwoordelijk voor uw eigen verklaringen en documenten die u post op het Forum en voor de gevolgen, ze zijn bekend bij voorbaat of niet, een onderdeel dat kan worden gebaseerd op vervolgen verklaringen. U gaat ermee akkoord niet vragen een handeling poogde te maken ons verantwoordelijk voor enig document of verklaring.

6 - eventuele adviezen of standpunten van de deelnemers zijn hunne. Wij steun niet steunen, noch geef geen krediet of vanwege geloofwaardigheid aan een van haar verklaring of adviezen.

7 - in het geval waar we zullen worden geïnformeerd door een deel van deze mededeling op het Forum of het deel van een partij is in strijd met de voorwaarden van toegang tot het Forum, we kunnen, zonder de verplichting de situatie onderzoeken en bepalen in onze enige discretie, of om dergelijke communicatie van het Forum. Wij hebben geen verantwoordelijkheid te onderzoeken op of te verwijderen van alle inhoud van het Forum op basis van een klacht of een andere.

8 - als een deelnemer aan het Forum, u gaat ermee akkoord dat we een forum voor een of andere reden in onze enige discretie, of zonder enige reden verwijderen kan. Dit zal rekening houden met de documenten storend, beledigend, beledigend, onrechtmatig, vulgair, pornografisch, of enig ander document. U beschermen ons van en tegen enige schade die u of een andere persoon als gevolg van de schrapping van de inhoud van het Forum of de verwijdering van het Forum te allen tijde oplopen kan.

9. Wij hebben het recht te verwijderen, te verdrijven, te diskwalificeren van enig deel van inspraak en toegang tot het Forum te allen tijde en om welke reden of zonder reden, in onze enige discretie. Deze rekening, o.a., elke schending van deze overeenkomst, storend gedrag, klachten van andere partijen, elke activiteit wordt geacht illegale of voor welke reden of geen reden.

10 - Wij behouden het recht om het Forum te beëindigen op welk tijdstip en alle gebruikers beschermen ons elke vordering, schade, rechtszaak, bedreiging, eisen, verantwoordelijkheden, Act, veroorzaken van Act, ongeval die voortvloeien uit deze overeenkomst, met inbegrip van onderpand, incidentele en speciale van welke aard of schade.

11. u gaat ermee akkoord om geen (i) gebruik maken van het Forum voor onwettige doeleinden, (ii) post materiaal dat in strijd met auteursrechten, handelsnamen, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie of andere rechten van elke andere partij (iii) poster van documenten met misleidende verklaringen op iedereen, die strijdig zijn met de privacy van elke persoon, of dreigtkwellen, misbruik of verlegenheid brengen iedereen, (iv) post documenten, afbeeldingen, foto's, teksten en andere die obsceen, pornografisch, seksuele of gewelddadige op het Forum, (v) terbeschikkingstelling advertenties, verzoeken van bedrijfs-, marketing- en promotie op het Forum, (vi) documenten doen alsof iemand anders dat u niet bent, (vii) boeken documenten die storend of uitschakelen onderwerp op het Forum zijn.

12. door de toegang tot het Forum en door te posten informatie, verleent u daarmee een eeuwigdurende, onherroepelijke, en licentie gratis van eventuele kosten op deze documenten, waaronder het recht om te posten, publiceren, overbrengen, distribueren, afgeleide maken op hun honk, vertalen, wijzigen, wijzigen, verbeteren, als u wilt hen blootstellen, of ze publiekelijk te gebruiken in elk formulier of media nu bekend of later ontdekt.

13. u verlenen aan degenen die toegang tot het Forum een eeuwigdurende, onherroepelijke licentie, en vrij van eventuele kosten te zien, downloaden, archiveren en reproduceren van uw weergegeven informatie maar dergelijke een licentie is beperkt tot het gebruik en genot van andere partijen die toegang tot het Forum.


De gemachtigde beheerder
Lylian Angeline Kaur