Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - doel
Diensten aangeboden door vzw lkpuissance2.com zijn ondersteuningsdiensten ad hoc of regelmatig administratieve, commerciële, internet, computer en office management bedrijven en particulieren.

Artikel 2 – realisatie
Verstrekkingen voor in artikel 1 kunnen worden uitgevoerd in de kantoren van de lkpuissance2.com vereniging.

Artikel 3 – beschikbaarheid
Verstrekkingen voor in sectie 1 zal worden uitgevoerd overeenkomstig de beschikbaarheid van elke optie. Geen minimale tijd is om te bereiken. Een schatting van de verwachte tijd zal worden geproduceerd tijdens de opstelling van de raming.

Artikel 4 - studie en tarieven
De diensten verzocht door de client wordt een vrijblijvende offerte of een opdracht voor de levering van diensten vastgesteld door de non-profit organisatie lkpuissance2.com. Na de aanvaarding, de client verbindt zich ertoe om te betalen de totale bedrag incl. BTW voordat een begin van het werk. Leveringskosten door vzw lkpuissance2.com aangerekend terug naar de client op basis van het tarief van post in werking is getreden, alsmede de levering per koerier.

Artikel 5 - verordeningen
Facturen zijn betaalbaar bij ontvangst voor de netto prijs zonder korting. Betalingen door overschrijving worden aanvaard. De sancties voor vertraging zal worden berekend volgens het tarief van kracht.

Artikel 6 - verplichtingen van de partijen
Vzw lkpuissance2.com streeft ernaar dat de beste zorg voordelen opgevraagd door de klant en binnen de termijnen voorgeschreven door de specificaties (behalve in gevallen van overmacht waarnaar wordt verwezen artikel 8). In ruil daarvoor, de klant verbindt zich ertoe om aan de eiser alle informatie die tot het welzijn van de onderhavige overeenkomst bijdragen kan.

Artikel 7 - vertrouwelijkheid en eigendom van de resultaten
Elke partij stemt ermee in om strikt vertrouwelijke gegevens te houden of concepten, informatie en documenten met betrekking tot de andere partij van welke aard worden ze (commerciële, technische...) die kennis door middel van deze overeenkomst kunnen hebben. Echter, de eiser niet aansprakelijk voor eventuele openbaarmaking als de onthulde elementen waren in het publieke domein op het tijdstip van openbaarmaking, of als hij kennis had, of hen verkregen van derden via wettige middelen. De resultaten van de missie zal in volledige controle van de klant na volledige betaling van de uitkering en de client kan beschikken zoals hem goeddunkt. De eiser onthouden aan de resultaten en gebruik ze in welke wijze dan ook, behalve om te verkrijgen van voorafgaande schriftelijke toestemming van de client.

Artikel 8 - verantwoordelijkheden
Vzw lkpuissance2.com implementeert alle middelen tot haar beschikking te verzorgen en te bewaren bestanden en andere documenten die door de klant voor de realisatie van de levering aan hem zal worden opgedragen. Echter, gezien de beschadiging of verslechtering van de risico's aan dit type van media, het zal worden de client te voorkomen door alle middelen naar eigen goeddunken. De klant gaat ermee akkoord dat de vzw lkpuissance2.com accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies van winst, commerciële stoornis van vordering ten opzichte van de client en van een derde partij dan ook. VZW lkpuissance2.com is mogelijk aansprakelijk voor de opmaak van de teksten, maar in geen geval de inhoud daarvan. vzw lkpuissance2.com behoudt zich het recht om levering te wijten aan overmacht (mislukking, brand, diefstal,...)

Artikel 9-beëindiging van de overeenkomst
Elke partij is gratis te beëindigen van een bestelling zonder boete, zolang de missie niet is begonnen. Voor beëindiging van de client tijdens de uitvoering van de opdracht behoudt lkpuissance2.com vzw het recht om te houden van de storting. Lkpuissance2.com vzw reserves het recht om te weigeren een eventuele missie lijkt het in strijd is met moraal.